BELEIDSMEDEWERKER JEUGD

INFORMATIE

Bedrijf Gemeente Elburg
Geplaatst op 27/11/2020
Standplaats
Werklocatie Elburg
Provincie Gelderland, Overijssel, Utrecht
Aantal uren per week 40 uur
Dienstverband Vast
Carriereniveau Ervaren/Midcareer
Opleidingsniveau HBO

FUNCTIEOMSCHRIJVING


Beleidsmedewerker jeugd Elburg, 24-32 uur per week Heb jij ervaring met lokaal en regionaal jeugdbeleid? In deze veelzijdige functie sta je rechtstreeks in contact met de samenleving. Je bent continue in gesprek met diverse (onderwijs) instellingen, maatschappelijke partners en hulpverlenende instanties binnen de jeugdgezondheidszorg. Jij legt de verbinding tussen de dagelijkse praktijk en onze gemeentelijke visie op deze onderwerpen en weet dit te vertalen in beleidsvoorstellen en adviezen. Wat ga je doen? De beleidsmedewerker ontwikkelt en evalueert beleid, meer concreet zijn dat onder andere de volgende taken: Beleid Kinderopvang, Peuterspeelzalen, voor- en vroegschoolse educatie. Vertaling van de gemeentelijke visie Jeugd naar resultaatafspraken met partijen die uitvoering geven aan activiteiten voor jeugdigen en gezinnen. Doorontwikkeling lokale samenwerking met het CJG en de huisartsen. Regionale samenwerking met de Noord Veluwse gemeenten. Diverse werkzaamheden op het gebied ...