2 TOEZICHTHOUDERS WET NATUURBESCHERMING

INFORMATIE

Bedrijf Provincie gelderland
Geplaatst op 20/12/2019
Standplaats Arnhem
Werklocatie Arnhem
Provincie Gelderland
Aantal uren per week 40 uur
Dienstverband Vast
Carriereniveau Ervaren/Midcareer
Opleidingsniveau HBO

FUNCTIEOMSCHRIJVING


Job description:Wij zoeken 2 Toezichthouders Wet natuurbescherming

Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn instrumenten die we inzetten om wettelijke taken uit te voeren en om onze provinciale doelen te bereiken. De Afdeling Vergunningverlening en Handhaving van de provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de taakvelden natuur, (zwem)water, ontgrondingen, bodem en luchtvaart. Jaarlijks worden er circa 5000 vergunningaanvragen en meldingen afgehandeld en worden er circa 3000 toezichtcontroles uitgevoerd.

Door aanstaande pensionering en vertrek komen we voor het toezicht op de Wet natuurbescherming menskracht tekort. Wij zoeken twee toezichthouders met als primair aandachtsgebied natuur (Wet natuurbescherming).

Toezichthouder Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming ziet toe op de onderdelen soorten, houtopstanden, gebieden/stikstof en beheer/schadebestrijding. Jij draagt zorg voor de voorbereiding van controles, het uitvoeren van de controles (administratief en/of fysiek op locatie) en de administratieve afwikkeling hiervan.

Je bent onderdeel van een team deskundige collega’s en werkt voornamelijk zelfstandig. Je kunt altijd gebruik maken van de kennis en ervaring van de andere toezichthouders, vergunningverleners en juristen op dit gebied.

We zoeken een collega die:

  • Tenminste 3 jaar ervaring heeft als (bestuursrechtelijk) toezichthouder (BOA domein 2 is een pré);
  • Kennis heeft van de relevante wet- en regelgeving (Wet natuurbescherming),
  • Kennis heeft van (beschermde) soorten en leefgebieden;
  • Kennis van jacht, beheer en schadebestrijding is een pré;
  • Verfrissend, pragmatisch en oplossingsgericht is;
  • Zelfstandig en met durf problemen oplost;
  • Bestuurlijk sensitief is;
  • Bereid is om in voorkomende gevallen/calamiteiten ook buiten kantoortijden te werken;
  • Wonen in het Rivierengebied of in de Achterhoek is een pré (zwaartepunt van het werkgebied ligt in deze regio’s).
  • In bezit is van een rijbewijs;


De mogelijkheid bestaat om in deze functie te groeien. Mocht je nog niet volledig aan dit functieprofiel voldoen, maar denk je voldoende in huis te hebben om daaraan binnen 1 jaar te kunnen voldoen, dan nodigen wij ook jou uit om te reageren.

Wij bieden een dienstverband voor een periode van 3 jaar (0,8 - 1,0 formatieplaats).

Salaris indicatie: schaal 10 (maximaal € 4.241, -- bruto per maand bij 36 uur)

We bieden een 36-urige werkweek, flexibele werktijden en een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo heb je de beschikking over een individueel keuzebudget (IKB) waarbij je zelf kunt beslissen wanneer je het budget wilt laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt. Als jij je ontwikkelt, is dat ook goed voor de provincie. Daarom bieden wij je ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling door middel van een eigen opleidingsbudget.

Provincie Gelderland is gehuisvest in Het Gelders Huis in het centrum van Arnhem.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martin Kaal (teammanager Handhaving), tel. 026-3598301, email: m.kaal@gelderland.nl of Geert Buijsrogge (coördinator team handhaving), tel. 026-3598801, email: g.buysrogge@gelderland.nl

Je kunt reageren tot en met 8 januari 2020.

Deze vacature staat zowel binnen het samenwerkingsverband KANS in Gelderland als extern op de site Werken in Gelderland. Bij gelijke geschiktheid heeft de KANS kandidaat voorrang. Invulling via het KANS in Gelderland samenwerkingsverband gebeurt op basis van collegiale uitleen.

Zie voor verdere informatie ook de toelichting KANS in Gelderland op de site Werken in Gelderland.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.